Multilingualism in Brussels  
Le Multilinguisme à Bruxelles  
Meertaligheid in Brussel 

FR NL EN

Replay

26 sept. 2020
Brussels multilingualism day - journée bruxelloise du Multilinguisime - Brusselse dag van de Meertaligheid

Minister Sven Gatz lanceert de eerste Dag van de Meertaligheid

26/09/2020

Vandaag, zaterdag 26 september 2020, vond de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats in het Brussels Parlement op initiatief van de Brusselse minister voor Meertaligheid Sven Gatz. s Ochtends werd de nieuwe Brusselse Raad voor Meertaligheid officieel geïnstalleerd. Gezien de maatregelen in verband met Covid-19 konden de werkzaamheden van de dag via livestream worden gevolgd.

De organisatie van de Dag van de Meertaligheid is een belangrijke en zichtbare concrete realisatie van de beleidsnota die minister Gatz in december 2019 voorstelde aan het Brussels Parlement. In deze nota zet hij zijn meertaligheidsbeleid voor de komende jaren uiteen. Ook de oprichting van de Brusselse Raad voor Meertaligheid is een verdere realisatie van zijn beleidsnota.

Elkaar leren kennen en begrijpen

Na de welkomsttoespraken van de voorzitter en vicevoorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane en Guy Vanhengel, verklaarde minister Gatz dat deze Dag van de Meertaligheid een "primeur" was voor Brussel en een uitbreiding van een belangrijke troef voor Brussel: meertaligheid.

Minister Gatz: "Onze stad is de laatste jaren uitgegroeid tot een kosmopolitische metropool met 1,2 miljoen inwoners. Op een relatief kleine oppervlakte wonen hier zo'n 180 nationaliteiten die thuis meer dan 100 verschillende talen spreken. Een meerderheid van de Brusselaars is ook van mening dat deze talenkennis een essentieel onderdeel is van de Brusselse identiteit. Het is immers belangrijk voor de Brusselaars om elkaar te begrijpen en elkaar beter te leren kennen en begrijpen.

Lancering van BeTalky

Ondanks de beperkingen opgelegd door de coronaviruscrisis was het doel van de Dag van de Meertaligheid om zoveel mogelijk mensen samen te brengen die belang hechten aan meertaligheid in de stad. Tijdens de voormiddag werd de Raad voor Meertaligheid voorgesteld. Minister Gatz lanceerde ook het nieuwe platform dat alles rond meertaligheid in Brussel samenbrengt, BeTalky, in de vorm van een website, gepromoot door een nieuw logo dat werd onthuld. In de namiddag organiseerde het Huis van het Nederlands conversatietafels in de Spiegelzaal van het Parlement. De aanwezigen konden in verschillende talen discussiëren over Brussel, de meertalige hoofdstad van Europa. De deelnemers namen op een originele manier deel aan deze conversatietafels.

Philippe Van Parijs Voorzitter van de Raad voor Meertaligheid

Minister Gatz stelde vervolgens de voorzitter van de Raad voor Meertaligheid, Philippe Van Parijs, voor. "Een goede reden," zei minister Gatz, om hem tot voorzitter te benoemen, "is dat de initiatiefnemer van het Marnixplan en professor aan de UCL, zelf een Brusselse polyglot is. Hij spreekt niet alleen Frans, Engels en Nederlands, maar ook Duits, Spaans en Italiaans". Van Parijs heeft een invloedrijk boek gepubliceerd over "Taalrechtvaardigheid voor Europa en de wereld".

Philippe Van Parijs, le président du Conseil pour le multilinguisme
Philippe Van Parijs, voorzitter van de Raad voor Meertaligheid

Minister Gatz stelde ook de vicevoorzitter van de Raad voor, Nadia Fadil. Zij is professor aan de KU Leuven en gespecialiseerd in interculturaliteit, migratie en minderheden.

De andere leden van het bestuur werden ook voorgesteld:

Fatima-Zohra Ait El Maâti (Imazi. reine), Grégor Chapelle (Actiris), Laurence de Ruette (Saint-Boniface), Hilde De Smedt (Foyer), Yvon Englert (ULB), Dirk Jacobs (ULB), Rudi Janssens (VUB), Laurence Mettewie (Unamur), Aimée-fidèle Mukunde (Minderhedenforum), Olivia P'tito (Bxl Formation), Anne Posma (Francisco Ferrer), Helena Van Driessche (Atheneum Woluwe), Wim Vandenbussche (VUB), Piet Vervaecke (OCB), Nicole Wauters (ChanGements pour l'égalité), Olivier Willocx (BECI).

Alle leden van de Raad dienen op persoonlijke titel en niet namens de organisatie waarin zij werken. Minister Gatz ziet deze Raad van Deskundigen als een belangrijk orgaan voor het bepalen van toekomstig beleid ter bevordering van meertaligheid.

Minister Gatz: "Ik erken de intellectuele autonomie van deze Raad om met nieuwe ideeën en voorstellen te komen. Bovenal wil ik een alliantie tussen mijzelf, als minister, en de Raad, een alliantie die resulteert in een objectivering van het beleid en waarbij de Raad de continuïteit van het beleid verzekert".

De voorzitter van de Raad, Philippe Van Parijs, onderstreepte tijdens de presentatie de specifieke missie van de Raad:

Philippe Van Parijs: "Een Raad voor Meertaligheid moet kunnen rekenen op academici die gespecialiseerd zijn in het werken met en leren van talen. Maar hij moet ook kunnen rekenen op mensen die praktische ervaring hebben met lesgeven in multiculturele klaslokalen en met de taalkundige behoeften van een zeer diverse bevolking. En bovenal moet ze gedreven worden door een gedeelde overtuiging: dat als we onze collectieve intelligentie en enthousiasme bundelen, de meertaligheid van de Brusselaars een enorme sprong voorwaarts kan maken.

Na de presentatie kreeg actrice Dena Vahdani de kans om haar visie op meertaligheid in een luchtiger jasje te steken.

Voor degenen die de gebeurtenissen van de dag via streaming volgden, was het mogelijk om vragen te stellen aan de minister en adviseurs tijdens een vraag-en-antwoordsessie.

De eerste Dag van de Meertaligheid werd afgesloten met een online patati E-péro, georganiseerd door het Huis van het Nederlands.

Europees debat over meertaligheid

Minister Sven Gatz zal dan deelnemen aan een debat in het Europees Parlement ter ondersteuning van de Europese Dag van de Meertaligheid.

Minister Gatz: "Meertaligheid is ook cruciaal in de Europese Unie, met haar 23 officiële talen, en is een instrument voor het bevorderen van een beter begrip tussen Europese burgers en voor het bereiken van cohesie en Europees burgerschap.

Photos et média :