Multilingualism in Brussels  
Le Multilinguisme à Bruxelles  
Meertaligheid in Brussel 

FR NL EN

Leden van de Raad

Philippe Van Parijs – ​Voorzitter

Doctor in de filosofie (Oxford) en sociale wetenschappen (Leuven) en kandidaat in de taalkunde (Leuven). Hij is momenteel gastprofessor aan de UCLouvain en de KU Leuven, nadat hij van 1991 tot 2016 de Hoover Leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek aan de UCLouvain heeft opgericht en geleid. Hij is de auteur van Linguistic Justice for Europe and for the World (Oxford 2011, vertaald in het Nederlands en Duits) en Belgium. Une utopie pour notre temps/ Een utopie voor onze t ijd (Brussel/Antwerpen, 2018). Samen met Alex Housen en Anna Sole-Mena nam hij het initiatief voor het Marnixplan voor een meertalig Brussel (2013).

Nadia Fadil

Zij is doctor in de sociale wetenschappen aan de KU Leuven en heeft postdoctoraal werk verricht in Florence (IUE), Berkeley en New York (Columbia). Zij is momenteel hoogleraar aan het Onderzoekscentrum voor Interculturaliteit, Migratie en Minderheden van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op de islam in Europa, met Brussel als de plaats van haar veldwerk. Ze is co-auteur van Moroccan Migration in Belgium (Leuven, 2017), Secular Bodies, Affects and Emotions. European Configurations (Londen, 2018) en Radicalisering in België en Nederland (Londen, 2019).

Anne Posma – ​Vicevoorzitter

Heeft een master in de moderne literatuur (Montpellier) en Romaanse taal en cultuur (Groningen), en een postdoctorale graad in bedrijfskunde (Sorbonne). Sinds 2007 is zij medeverantwoordelijk voor het tweetalige lerarenopleidingsproject aan de Haute Ecole Francisco Ferrer en sinds november 2019 is zij ook pedagogisch adviseur voor meertalig onderwijs bij het Departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel. In die hoedanigheid ondersteunt zij scholen die "immersieschool" willen worden, te beginnen met de Charles Buls lagere school. Voordien werkte zij op de Nederlandse ambassade in Parijs, voor het vertaalbureau Decryptos en als hoofd van het pedagogisch team van Interface 3, het Brusselse opleidingscentrum voor werkzoekende vrouwen.

Fatima-Zohra Ait El Maâti

Studeerde architectuur aan de KU Leuven (campus Brussel) en volgt momenteel een master in de sociologie aan de VUB . Daarnaast richtte ze in 2019 het feministisch kunstcollectief Imazi-Reine (Brussel) op en leidt ze dit, werkt ze samen met Muntpunt als Audiovisueel Producent & Media Mentor, is ze een missie gestart als "sociaal cultureel en gemeenschapswerker" binnen de vzw VOEM (Vereniging voor ontwikkeling en emancipatie van Moslims) en treedt ze regelmatig op als spreker of presentator in het Frans, Nederlands en Engels. Haar documentaire "My grandmother is not a feminist" werd bekroond door het New York Festival of Amazigh Film in 2020. 

Hilde De Smedt

Is een logopedist. Sinds 1984 werkt zij voor Foyer vzw in ​Sint-Jans-Molenbeek, eerst als coördinator van het project "Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur" in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en sinds 2011 als coördinator van het project "Partners In Meertaligheid", dat zich vooral richt tot gezinnen waarvan de voertaal niet de taal van de school is, en dat streeft naar de ontwikkeling van een gezonde taaldiagonaal en een taalbeleid voor meertalige kinderen in het gezin. Daarnaast coördineert zij momenteel het Europese project "Planting Languages. Seeds of success" en is bestuurslid van het Harmonious Bilingualism Network (HabilNet).  

Laurence de Ruette

Zij heeft een master en een agrégation in vreemde talen en literatuur (Engels-Nederlands) behaald aan de Universiteit van Luik. Sinds 2004 doceert ze Nederlands en Engels aan het Sint-Bonifatiusinstituut, een van de eerste scholen in Brussel waar immersie-onderwijs werd toegepast. Voordien gaf zij les Engels en Nederlands aan CERAN (Spa) en werkte zij als vertaalster en taaldocente bij Callataÿ & Wouters. 

Laurence Mettewie

Zij is licentiaat literatuurwetenschappen (ULB) en doctor in de letteren (VUB). Sinds 2004 is zij hoogleraar Nederlands en toegepaste taalkunde aan de Universiteit van Namen. Voordien doceerde zij talen in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. Zij heeft talrijke artikelen gepubliceerd over meertaligheid in de Belgische gemeenschapscontext. Zij heeft met name onderzoek gedaan naar de invloed van sociaal-psychologische factoren op taalverwerving, de context en de resultaten van tweetalig onderwijs en de meertalige behoeften van bedrijven. Zij was een van de initiatiefnemers van de vereniging TIBEM (Tweetaligheid in Beweging-Bilinguisme en Mouvement) (2002-2018). 

Nicole Wauters

Heeft een masterdiploma in onderwijswetenschappen. Zij is activiste van de beweging "Changements pour l'Egalité" en neemt deel aan de uitwerking van de tests "Frans als onderwijstaal" voor het kabinet van de minister van Onderwijs, alsook aan de werkzaamheden van de referentiële commissie van het Pacte pour un Enseignement d'Excellence.  Van 2007 tot 2018 werkte zij als inspectrice in het basisonderwijs in de gemeenten Schaarbeek en Evere. Daarvoor werkte zij 25 jaar als onderwijzeres in een Franstalige lagere school in Brussel en daarna tien jaar als pedagogisch adviseur bij het Secretariaat voor Katholiek Onderwijs (SEGEC). Ze is co-auteur van Voir l'école maternelle en grand (Koning Boudewijnstichting, 2019) en auteur van "Langage et réussite scolaire". "Pratiques d'enseignement et français de scolarisation" (in voorbereiding).

Olivier Willocx

Heeft een diploma economie (ULB) en een diploma Europees recht (Amsterdam). Sinds 2000 is hij CEO van BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry). Hij is ook lid van de raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de Arabisch-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel en hub.brussels

Piet Vervaecke

Hij studeerde logopedie (Brugge) en politieke wetenschappen (VUB). Sinds 2010 is hij directeur van het Onderwijscentrum Brussel, dat hij sinds de oprichting in 2008 coördineert door de integratie van Taalvaart, Schoolopbouwwerk Brussel, Nascholingscentrum Brussel en diverse organisaties die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen. Daarvoor was hij sinds 1993 werkzaam bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen Taalvaart. Op de blog Urban Education schrijft hij over onderwijs in de meertalige context van Brussel.

Rudi Janssens

Is voortijdig overleden op 21 augustus 2021. Hij was doctor in de sociologie (VUB). Na onderzoeker te zijn geweest bij het Centrum voor Statistiek en Operationeel en het Centrum voor Vrouwenstudies van de VUB, werd hij een van de kernleden van BRIO, het interdisciplinair centrum voor de studie van Brussel van de VUB. Zijn werk omvatte de Taalbarometers, een diepgaand onderzoek naar de taalsituatie in het Brussels Gewest en in de Vlaamse Rand, waaraan we het grootste deel van wat we weten over de kennis en het gebruik van talen in Brussel te danken hebben. Zijn twee meest recente boeken zijn Meertaligheid als opdracht. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 4 (VUB 2018) et De Rand vertaald. Een analyse van de taalsituatie op basis van Taalbarometer 2 van de Vlaamse Rand (VUB 2019). 

Dirk Jacobs

Houdt een master in de sociologie (UGent) en een doctoraat in de sociale wetenschappen (Utrecht). Na docent te zijn geweest aan de KU Brussel, is hij sinds 2007 hoogleraar sociologie aan de ULB, waar hij aan het hoofd staat van het interdisciplinaire netwerk van Brusselse studies (EBxl). Van 2012 tot 2017 kreeg hij een groot Europees onderzoekskrediet voor het onderwerp "Gelijke kansen voor migrantenjongeren in onderwijsstelsels met een hoge mate van sociale en etnische segregatie". Hij is de co-auteur van BruVoices, Sociale cohesie in Brussel volgens zijn inwoners (Koning Boudewijnstichting, 2017) en Going beyond school segregation (Koning Boudewijnstichting, 2018).

Yvon Englert

Is doctor in de geneeskunde (ULB), doctor in de verloskunde (ULB) en houder van een MBA in executive health (Rennes). Hij was rector van de ULB, na van 2016 tot september 2020 assistent, hoogleraar, decaan en ten slotte rector te zijn geweest. Van 1996 tot 2001 was hij tevens de eerste voorzitter van het Nationaal Comité voor Bio-ethiek. Samen met Caroline Pauwels, rector van de VUB, lanceerde hij in april 2019 een project voor een meertalige middelbare school in Brussel. Tijdens het laatste academiejaar van zijn rectoraatsmandaat, dat tot "meertalig jaar" werd uitgeroepen en geopend werd met een gedenkwaardige drietalige voorstelling met zijn collega van de VUB, organiseerde de ULB tal van activiteiten ter bevordering van de meertaligheid.

Helena Van Driessche

Zij is licentiaat in de Romaanse filologie (VUB). Sinds 2008 is zij directeur van het Nederlandstalig Atheneum in Sint-Pieters-Woluwe, een pioniersschool op het gebied van onderdompelingsonderwijs aan Nederlandstalige zijde. Voordien was zij docente Frans en Spaans aan het Technisch Instituut Anneessens, het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls, het Gemeentelijk Atheneum Anderlecht en het Koninklijk Atheneum Asse. Van 2000 tot 2008 was zij directeur van het Instituut Anneessens-Funck van de Stad Brussel. Zij is lid van de werkgroepen STIMOB (Stimuleren van Meertalig Onderwijs in Brussel) en "Anderstalige Nieuwkomers" van de Scholengroep Brussel.

Gregor Chapelle

Hij heeft een rechtendiploma van de UCLouvain en een master in overheidsbeleid van Harvard University. Hij is sinds 2011 gedelegeerd bestuurder van Actiris, na advocaat te zijn geweest aan de balie van Brussel, partner bij McKinsey en schepen van Arbeid in Vorst. Hij was ook voorzitter van de Franstalige Studentenfederatie en van Brussel Emergence - JobYourself.

Olivia P’tito

Zij is juriste met specialisaties in sociaal recht (ULB) en milieurecht (USt Louis). Sinds 2013 is ze directeur-generaal van Bruxelles-Formation en in die hoedanigheid begeleidt ze de implementatie van de toekomstige Cité des langues. Sinds 2019 is zij ook lid van het Uitvoerend Comité van het Internationaal Netwerk van Steden van Ambachten en Ambachten. Voordien werkte zij voor het ABVV en in de ministeriële kabinetten van Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx. Zij was ook lid van het Brussels Parlement van 2004 tot 2013, waar zij voorzitter was van de commissies onderwijs en milieu. Zij is betrokken geweest bij verschillende verenigingen en structuren van de sociale economie, met name in Sint-Jans-Molenbeek.

Wim Vandenbussche

Houder van een master en een doctoraat in Germaanse taal- en letterkunde (VUB). Hij doceert sinds 2006 aan de VUB, momenteel als gewoon hoogleraar Nederlands en algemene taalwetenschap. Hij is tevens voorzitter van het Onderzoekscentrum voor Taalkunde en directeur van het Academisch Centrum voor Taalonderwijs. Voorheen was hij doctoraal en postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is co-auteur of coördinator van talrijke boeken, waaronder Taalpolitiek, taalplanning en taalgebruik in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Gent, 2007), Lower Class Language Use in the 19th Century (Berlijn, 2007), The standardisation of minority languages (Berlijn, 2015), Language Ecology for the 21st Century (Oslo, 2013), Historical multilingualism (Berlijn, 2017) en Language Contact. Een internationaal handboek (Berlijn, 2019).